Có Bluetooth

panasonic pmx-70

6,900,000 VNĐ

Tắt Hỗ Trợ