Có kết nối USB

panasonic pmx-70

6,900,000 VNĐ

Sony hap-s1

19,000,000 VNĐ

Denon RCD-M40

8,000,000 VNĐ

Denon RCD-N8

9,500,000 VNĐ

Denon M37LTD

6,000,000 VNĐ

Pioneer S-HM50

3,000,000 VNĐ

Onkyo FR-N7FX

3,000,000 VNĐ

Onkyo FR-N7SX usb

3,500,000 VNĐ

Tắt Hỗ Trợ